Politica noastră de garanție asigură clienții noștri că produsele noastre beneficiază de o perioadă de acoperire extinsă de 2 ani de la data achiziționării. Această garanție implică repararea sau înlocuirea produselor care prezintă defecte de fabricație sau funcționare în condiții normale de utilizare.

În cazul apariției unei defecțiuni acoperite de garanție în această perioadă, clienții pot beneficia de servicii de reparație sau înlocuire fără costuri suplimentare, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de companie. Pentru a beneficia de această garanție, clienții trebuie să prezinte dovada achiziției și să respecte procedurile specifice de solicitare a garanției conforme cu politica noastră internă.

Condiții privind garanția

Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

  • corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
  • corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
  • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
  • fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.
    În condițiile legii toate produsele comercializate de Deluxe Studio SRL beneficiază de garanția generală de 2 ani. Acest termen poate suferi modificări în sensul de a se scurta sau prelungi, în funcție de natura produselor precum și de durata lor normală de funcționare și a înțelegerilor dintre vânzător și consumator, în situația produselor resigilate sau reconditionate.

Garanția este oferită pentru defectele de fabricație, și defecte survenite fără vina cumpărătorului sau a altei persoane în legatură cu acesta.

Defectele trebuie communicate imediat vânzătorului, prevederile privind condițiile de acordare a garanției rămân aplicabile. Produsele care prin natura sau scopul lor sunt considerate consumabile, nu beneficiază de garanție.

Legislație:

Garanția se emite în virtutea si cu respectarea dispozitiilor legii 449/2003, republicată și actualizată, H.G. 88/2003, OUG 21/1992, O.G. 130/2000 cu modificările ulterioare, și a legislației privind protecția consumatorilor, și a altor dispoziții speciale privind anumite produse.

Condiții de garanție:

Garanția se oferă pe baza certificatului de garanție pentru produsul la care acesta face referire, prin prezentarea sau, după caz, expedierea cu înștiințarea prealabilă transmisă prin telefon sau email, produsului la sediul vânzătorului însoțit de certificatul în original și de o menționare scrisă a defectului.

Termenul de garanție este cel specificat în certificatul de garanție al produsului și începe să curgă de la data emiterii certificatului către cumpărător, perioada în care produsul este depus în Service suspendă curgerea acestui termen.

Garanția nu poate fi invocată pentru defectele mecanice sau de orice altă natură exterioară survenite în timpul transportului, manipulării, instalării sau utilizării produsului, exceptând situațiile în care aceste operațiuni se desfășoară de personalul autorizat Deluxe Studio SRL De asemenea, garanția nu acoperă defectele cauzate de cumpărător prin utilizarea sau manipularea defectuoasă a produsului, prin intervenții neautorizate asupra produsului, prin modificarea hard a produsului, prin utilizarea de echipamente periferice sau accesorii incompatibile, prin neîntreținerea echipamentului, prin utilizarea produsului în alte scopuri decât cel impus de natura bunului și de specificațiile sale tehnice, în conformitate cu indicațiile din prezentul certificat.

Pentru păstrarea valabilității garanției, clienții trebuie să respecte următoarele instrucțiuni:

Să nu îndepărteze eticheta cu numărul de serie al produsului și niciun alt marcaj al producătorului menit să asigure identificarea produsului. Să nu facă modificări nepermise asupra produsului. Să nu forțeze depășirea limitelor de funcționare normale a produsului în scopul sporirii performanțelor acestuia. Orice modificare grea a produsului se poate face de către personalul autorizat Deluxe Studio SRL., în cazul în care subansamblul de montat este achiziționat de la Deluxe Studio SRL Orice intervenție soft ulterioară cumpărării se poate face de către firma noastră în limitele legale și la solicitarea clientului, referindu-se la remedierea defectelor de fabricație; eventualele inconveniente survenite ca urmare a instalării de software și aplicații nu fac obiectul garanției. Garanția nu se acordă pentru defectele survenite ca urmare a transportului sau manipulării, exterioare responsabilității producătorului, provocate de factori externi și nici pentru consumabile.

Orice defecțiune acoperită de garanție va fi remediată de personalul Deluxe Studio SRL în termen de 15 zile de la recepționarea produsului. În situația în care în termen de 30 de zile de la primirea produsului se constată imposibilitatea reparării acestuia, clientului îi va fi comunicată posibilitatea înlocuirii acestuia cu un produs identic sau unul cu specificații similare ori returnarea prețului.

În niciun caz contravaloarea noului produs nu poate depăși prețul produsului inițial. Orice reparație se va efectua cu instrumentele și componentele vânzătorului, care respectă cerințele tehnice de compatibilitate și funcționare, fiind interzisă înlocuirea sau folosirea componentelor sau materialelor aduse de client. Garanția privește strict elementele care au dus la imposibilitatea utilizării produsului și nu la întregul aparat.

Termenii și condițiile privind garanția se completează cu prevederile din certificatele de garanție și cărțile tehnice ale fiecărui produs în parte care însoțesc produsul la achiziționarea acestuia.

Termenii și condițiile pot fi modificate pentru fiecare comandă în parte, făcând parte din individualizarea acesteia. Aplicarea termenilor și condițiilor, precum și a modificărilor acestora pentru o comandă individuală se face împreună cu clientul, în momentul plasării comenzii.